Skip navigation

Analiza prawna ratownictwa naziemnego i powietrznego

Przedmiotem niniejszego pakietu roboczego są dwustronne analizy obecnie funkcjonujących systemów naziemnego i lotniczego ratownictwa medycznego wykonane przez dwujęzycznych lekarzy. Analizy mają dotyczyć wszystkich szczebli organizacyjnych ratownictwa medycznego – od odpowiedzialnych jednostek nadzorujących po pracowników w regionie, a ich celem będzie wypracowanie podobieństw i różnic w świetle obowiązującej umowy ramowej i przyszłego porozumienia wykonawczego. Celem analiz będzie z jednej strony wsparcie obecnego projektu, z drugiej zaś wypracowanie propozycji, by w sposób optymalny wdrożyć wypracowane rozwiązania w ramach obowiązującego prawa. 

Prezentacja wyników