Skip navigation

Misją Lotniczego Pogotowia Ratunkowego jest niesienie pomocy medycznej wszystkim, którzy jej potrzebują w jak najkrótszym czasie i z zachowaniem najwyższej staranności. LPR posiada w swojej strukturze 21 stałych baz HEMS (ang. Helicpoter Emergency Medical Service), jedną sezonową oraz Samolotowy Zespół Transportowy. Zespoły realizują ponad 10 tysięcy misji rocznie ratując zdrowie i życie swoich pacjentów.

► zur Internetseite: https://www.lpr.com.pl/en/home-page/