Skip navigation

Trwałość

Podstawowym problemem badań pilotażowych jest brak ich trwałości. Sam fakt, że projekt osiągnął zamierzone cele, nie gwaranuje jeszcze, że będzie dalej kontynuowany. Kluczowym elementem jest tutaj wiedza na temat wszystkich możliwie występujących barier oraz ich przezwyciężanie od samego początku. Tylko wtedy działania będą mogły być kontynuowane po zakończeniu projektu, a także zostać rozszerzone na inne obszary przygraniczne.

"Kwestie administracyjne i techniczne mogą zostać rozwiązane. Największe bariery są w ludzkich umysłach."

- prof. Steffen Fleßa
Ekonomista ds. zdrowia na Uniwersytecie w Greifswaldzie

Konieczne jest dostrzeganie błędów i wad istniejącego systemu, należy podjąć ryzyko innowacji oraz trwale zabezpieczyć środki finansowe. Właśnie to jest celem pakietu roboczego „trwałość”- czyli kontynuowanie działań po zakończeniu trwania projektu. Do tego muszą zostać pokonane wszystkie bariery i muszą zostać stworzone korzystne struktury.

Pakiet roboczy „Trwałość” analizuje więc wymogi dla długoterminowej realizacji i finansowania opisanych w pozostałych pakietach roboczych działań oraz możliwości zaadaptowania ich w innych rejonach ratownictwa transgranicznego.

Wydzial Ekonomii, Administracji i Zarządzanie w ochronie zdrowia Uniwersytetu Greifswald, jest odpowiedzialny za tę część projektu.

 

Prezentacja wyników