Skip navigation

Szkolenia językowe

Kursy językowe to działania projektowe mające na celu nauczenie podstaw językowych skutecznej międyzkulturowej komunikacji specjalistycznej w zakresie ratownictwa medycznego. Opracowano program szkolenia językowego, obecnie realizowany i ewaluowany. Przygotowana koncepcja międzykulturowej komunikacji specjalistycznej przewiduje połączenie tradycyjnych zajęć stacjonarnych, form e-learningu w fazach pomiędzy zajęciami stacjonarnymi oraz faz szkolenia praktycznego podczas treningów symulacyjnych. 

Katedra Lingwistyki Słowiańskiej na Uniwersytecie w Greifswaldzie, jest odpowiedzialny za tę część projektu.