Witamy w InGRiP

Projekt INT2 Zintegrowane transgraniczne ratownictwo medyczne w Pomeranii/Brandenburgii zakłada współpracę w kwestiach prawnych i organizacyjnych w ramach ratownictwa medycznego, a także transgraniczną współpracę pomiędzy obywatelami i instytucjami administracji publicznej (dyspozytornie, departamenty społeczne, resorty spraw wewnętrznych, urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie). Wspiera kulturową i fachową akceptację instytucji dla zabezpieczenia warunków bytowych kraju sąsiedniego i przyczynia się do stworzenia sieci powiązań pomiędzy ośrodkami administracji.
Dzięki planowej i wydajnej integracji posiadanych personalnych i technicznych zasobów ratownictwa medycznego osiągnięte zostanie trwałe połączenie struktur ratownictwa, które w tej formie obecnie nie istnieje.

Aktuallności

06.11.2019

 

Uczestnictwo w konkursie multimedialnym

Kacper Szczepkowski, współpracownik projektu InGRiP, zgłosił udział w multimedialnym konkursie podczas EC–Day w Schwedt (patrz poprzednia informacja).

 

14.10.2019

Aktualnie pracownicy naszego projektu mają przyjemność odbywać staż w Centrum Symulacji Mittelhessen i towarzyszyć studentom ratownictwa medycznego w różnorodnych scenariuszach symulacyjnych... [więcej]

 

Partnerzy projektu