Skip navigation

Trening symulacyjny

Ratowniczki i ratownicy medyczni oraz asystenci paramedyczni uczestniczących w projekcie Partnerów Projektu oraz kooperujących służb biorą udział w innowacyjnym szkoleniu symulacyjnym, które łączy elementy  transgranicznej współpracy zawodowej, na pełnym wyzwań dwujęzycznym poziomie ratownictwa medycznego.

Czterodniowa symulacyjna jednostka szkoleniowa rozpoczyna się od wykładu wprowadzającego na temat transgranicznych służb ratowniczych.  Wielu z uczestników miało już kilkakrotnie w swojej codziennej pracy kontakt ze służbami ratowniczymi lub szpitalami po drugiej stronie granicy. Dlatego też nacisk kładzie się na już zdobyte doświadczenia, ramy prawne, aktualne prawodawstwo oraz dyskusję nad konkretnymi przykładami.

Na tzw. "stacjach kompetencyjnych", takich jak symulator laryngoskopii i dekontaminacji dróg oddechowych, infuzja doszpikowa1, uczestniczki i uczestnicy demonstrują sobie wzajemnie sposób postępowania, jednocześnie porównując charakterystyczne dla danego kraju podstawowe wyposażenie zaplecza medycznego i ćwiczą w języku sąsiednim nazewnictwo oraz akronimy. Pierwszy dzień szkolenia podsumowuje pierwszy scenariusz symulacyjny.  W ciągu najbliższych dni przeprowadzane są szkolenia na podstawie  wielu różnych i bardzo wymagających scenariuszy transgranicznych działań operacyjnych. Sytuacje przedstawiane są bardzo realistycznie, przy wsparciu oryginalnych akcesoriów i materiałów, typowych komunikatów operacyjnych i struktur alarmowych, wprowadzeniu dźwięków i obrazów otoczenia, zaangażowaniu osób reprezentujących krewnych lub pierwszych respondentów, ale przede wszystkim poprzez tzw. symulatory "wysokiej wierności". Gwarantuje to, że uczestnicy doświadczą scenariusza jako rzeczywistego działania w nagłych wypadkach i będą działać autentycznie. Każdy scenariusz kończy się tak zwanym "debriefingiem". Przy użyciu specjalnych technik dyskusji i moderacji zostaje podsumowane działanie operacyjne w nagłym wypadku. Uczestnicy mają możliwość opisać sytuację z własnej perspektywy i zadawać pytania. Wspólnie z instruktorami opracowywane są w szczególności sytuacje krytyczne lub kluczowe momenty oraz omawiane są odpowiednie kroki i pomoce decyzyjne dla przyszłych działań operacyjnych w nagłych wypadkach. Scenariusze symulacyjne zawierają częste i rzadkie obrazy nagłych wypadków z życia codziennego służb ratowniczych.

Uczestniczkom i uczestnikom towarzyszy i wspiera ich instruktor medyczny, jeden lub dwóch instruktorów służb ratowniczych oraz eksperci techniczni.

Tomasz Uciński

 

1 możliwość szybkiego i niezawodnego wprowadzania leków do kości w sytuacjach zagrażających życiu, a tym samym szybkiego leczenia zatrzymania krążenia, reakcji anafilaktycznej lub silnego bólu np. po wypadku