Skip navigation

Warunki ramowe

W okresie poprzedzającym konferencję na temat ratownictwa lotniczego opracowano ekspertyzę dotyczącą warunków ramowych dla lotniczego ratownictwa medycznego w Niemczech i w Polsce, która stanowi podstawę do dalszych wspólnych wysiłków w celu zainicjowania i wprowadzenia transgranicznego ratownictwa lotniczego na pograniczu polsko-niemieckim.

Eksperyzę  można przeczytać tutaj w języku niemieckim i polskim.