Skip navigation

Nauka języka sąsiada i komunikacja międzykulturowa odgrywają główną rolę podczas realizacji projektu „InGRiP”. Oba tematy są przedmiotem badań w Katedrze Językoznawstwa Słowiańskiego Uniwersytetu w Greifswaldzie, która jest odpowiedzialna za wdrożenie w ramach projektu InGRiP modułu dotyczącego międzykulturowej polsko-niemieckiej komunikacji zawodowej z dziedziny medycyny ratunkowej.

Celem projektu jest integracja i optymalizacja współpracy instytucji w transgranicznym polsko-niemieckim ratownictwie medycznym. Niemieckie i polskie służby ratownicze ćwiczą wspólnie komunikację w trakcie symulacji medycznej w nagłych wypadkach. Uczestnicy szkolenia przygotowywani są językowo w Instytucie Slawistyki dzięki specjalnie przygotowanym kursom stacjonarnym i towarzyszącym im modułom e-learningowym. Naukowe zidentyfikowanie i analiza problemów w polsko-niemieckiej komunikacji medycznej w nagłych wypadkach, zarówno w odniesieniu do wyzwań językowych, jak i międzykulturowych jest jednym z głównych zadań zespołu badawczego składającego się z językoznawców i ekspertów z zakresu nauk o komunikacji.

Modułem kieruje prof. dr Bernhard Brehmer. Pracownicy dr Grzegorz Lisek i dr Dorota Orsson są odpowiedzialni za kwestie dydaktyki języków obcych, opracowanie treści e-learningowych oraz przeprowadzenie praktycznej nauki języka w projekcie.