Skip navigation

Medycyna Uniwersytecka w Greifswaldzie (UMG) powstała wraz z założeniem Uniwersytetu dnia 17 października 1456 r., kiedy to utworzono również Wydział Medyczny. Obecnie Medycyna Uniwersytecka obejmuje szeroki zakres usług, w ramach których współpracuje 21 klinik/poliklinik, 19 instytutów i innych centralnych ośrodków.

Katedra Anestezjologii, Intensywnej Terapii, Medycyny Ratunkowej i Medycyny Bólu pod kierownictwem Profesora Klausa Hahnenkampa z prawie 90 osobowym personelem lekarskim i 142 osobowym personelem medycznym zaopatruje chirurgicznie rocznie około 22 000 pacjentów  i około 1940 przypadków intensywnej opieki medycznej, zapewnia także pogotowie ratunkowe dla naziemnych i powietrznych służb ratowniczych. W tym 2 awaryjne pojazdy medyczne w gotowości 24-godzinnej i śmigłowiec ratunkowy Christoph 47 Niemieckiego Pogotowia Lotniczego (DRF).

 

► do strony internetowe: https://www2.medizin.uni-greifswald.de/intensiv/

► do strony internetowe: https://www.drf-luftrettung.de/de/menschen/standorte/station-greifswald

 

Klinika zdobyła już duże doświadczenie w projektach finansowanych przez UE. Głównymi projektami są „Interprofessionelle Lernen in Ausbildungsberufen“ (Nauka międzyprofesjonalna w trakcie nauki zawodu) (IPL, 2013-2018 sfinansowany przez Fundację Roberta Boscha) i projekt „LandRettung“ (Ratownictwo naziemne) z czterema filarami: reanimacji amatorskiej, mobilnych udzielających pierwszej pomocy, internetowego lekarza dyżurnego pogotowia ratunkowego oraz mechanizmu wzmacniającego medycynę ratunkową.

► zum Projekt IPL: https://www2.medizin.uni-greifswald.de/intensiv/notfallmedizin/aus-fort-und-weiterbildung/ipl-seminar/

► zum Projekt LandRettung: https://land-rettung.de/

 

Wielojęzyczny personel kliniki jest otwarty na innowacje i dzięki wielu doświadczeniom projektowym posiada umiejętności międzykulturowe.

Wspólnie z partnerami UMG, jako partner wiodący, udało się uzyskać dofinansowanie transgranicznego projektu ratownictwa (InGRiP) z Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej (EFRR) w 2017 r. w ramach programu współpracy Interreg Va. Najważniejsze moduły projektu to: Analiza i porównanie systemów służb ratowniczych w Niemczech i w Polsce, poprawa komunikacji poprzez szkolenia językowe, integracje i podnoszenie kwalifikacji personelu służb ratowniczych poprzez dwujęzyczne szkolenia w zakresie symulacji medycznej w nagłych wypadkach.

UMG jako partner wiodący przejmuje w projekcie ważne zadania koordynacyjne i integracyjne. Prof. Klaus Hahnenkamp jako dyrektor kliniki i kierownik projektu wspiera i nadzoruje pracę zespołu projektowego, w skład którego wchodzi osobista referentka kierownika projektu, dr Marie-Luise Rübsam, koordynator projektu dr Dorota Orsson i inni pracownicy projektu oraz asystenci naukowi. Efektywna współpraca z ekspertami z działu finansowania zewnętrznego UMG oraz ścisły kontakt z działem kadr są częścią udanej pracy projektowej.

Nasz Zespół

Kontakt do biura projektu

Walther-Rathenau-Straße 49 / 5.4
17489 Greifswald
tel: +49 (0)3834 86 5641
Fax: +49 (0)3834 86 5629


dr med. Marie-Luise Rübsam

Referentka kierownictwa projektu InGRiP (Interreg Va)

e-mail: marie-luise.ruebsam@med. uni-greifswald.de

dr phil. Dorota Orsson

Koordynator projektu InGRiP (Interreg Va)

mobile: +49 (0) 160 975 343 15

tel: +49 (0)3834 86 5641

e-mail: dorota.orsson@med.uni-greifswald.de