Skip navigation

27. i 28. Marca w Szczecinie

W ramach dwudniowej konferencji w dniach 27. i 28. Marca 2019 przedstawiciele Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR) oraz Pogotowia Lotniczego DRF Luftrettung dyskutowali w Szczecinie wraz z ekspertami prawa, przedstawicielami ministerstw, powiatów oraz kas chorych na temat przyszłego i trwałego transgranicznego ratownictwa powietrznego na pograniczu polsko-niemieckim. Podczas gdy podpisana w maju 2013 przez Republikę Federalną Niemiec i Rząd Polski Umowa Ramowa daje podstawę do zawierania dwustronnych umów wykonawczych, a tym samym szczegółowych regulacji dla organizacji naziemnego ratownictwa transgranicznego, brakuje na dzień dzisiejszy umowy miedzyrządowej regulującej transgraniczne pogotowie lotnicze.

Na początku konferencji na temat ratownictwa lotniczego niemieccy i polscy eksperci wyjaśnili medyczne i prawne warunki ramowe dla ratownictwa lotniczego, które zostały wcześniej opracowane w ramach ekspertyzy. Po przedstawieniu różnych przykładów udanej współpracy w regionach przygranicznych około 30 uczestników konferencji zidentyfikowało w ramach warsztatów najistotniejsze wyzwania i sformułowało pierwsze pomysły rozwiązań dla stworzenia przyszłej transgranicznej współpracy.

Wszyscy uczestnicy uznali, ze dzięki konferencji poczyniono pierwszy krok w drodze do wspólnego pogotowia lotniczego na polsko-niemieckim pograniczu. Stwierdzono także, że niezbędne są kolejne spotkania robocze partnerów z udziałem ekspertów Urzedów Lotnictwa Cywilnego jak i jednostek finansujacych pogotowie lotnicze. Uczestnicy konferencji, nawiązując do Umowy Ramowej, przekażą decydentom obu krajów potrzebę wypracowania podstawy prawnej dla transgranicznego pogotowia lotniczego. Mimo iż wypracowanie podstaw prawnych w najblizszym czasie jest oceniane przez ekspertów za mało prawodpodobne, wszyscy zainteresowani będą nadal dążyli do stworzenia praktycznych warunków, niezbędnych do utworzenia transgranicznego pogotowia lotniczego. Ma to pozwolić na jak najszybsze uruchomienie współpracy po ustanowieniu ram prawnych.